Disclaimer

 

Stalling Flevoland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stalling Flevoland.

Door Stalling Flevoland per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Stalling Flevoland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Privacy:
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.Persoonlijke gegevens van gebruikers worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

 

Stalling Flevoland houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Stalling Flevoland te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Stalling Flevoland. Stalling Flevoland maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. Op de site www.stallingflevoland.nl staan hyperlinks naar andere websites. Stalling Flevoland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Stalling Flevoland verwijst. Ook is Stalling Flevoland niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.Stalling Flevoland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen.

 

Copyright:
Al deze pagina's en scripten van Stalling Flevoland zijn gemaakt door Endless webdesign, of de respectievelijke eigenaren dan wel in opdracht van Stalling Flevoland. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Stalling Flevoland of Endless webdesign niet toegestaan

.

Productie:
Endless webdesign. Meer informatie over Endless webdesign kunt u vinden op www.endless.nl bellen kan natuurlijk ook 0321 336321.

 

 


Endless webdesign | Links | Sitemap | Disclaimer